תמר איזק מאור אדריכלות ועיצוב פנים

תהליך עבודה

 

 בניית פרוגרמה המגדירה את הצרכים, הרצונות והחלומות של הלקוח היום, ובמידת הצורך גם בעתיד.

 

 הבנת נתוני המגרש/הבית וניתוח המעלות ואילוצים קיימים


 תכנון ראשוני במספר חלופות עד להגעה לתוכנית מוסכמת


 הוצאת היתר במידת הצורך וליווי תהליך הרישוי אצל הגורמים השונים.

 

 תכנון מפורט למכרז ולביצוע – הכנת תכניות וכתבי כמויות  ייעוץ בבחירת חומרי הגמר

 

 פיקוח עליון – ליווי הביצוע, שמירת קשר שוטף עם המזמין ועם הקבלן המבצע, ביקורים באתר בהתאם להתקדמות העבודה.

תמר איזק מאור אדריכלות ועיצוב פנים

תמר איזק מאור - אדריכלות ועיצוב פנים     |     טל' 050-4462888     |     דוא"ל: tamarim74@gmail.com

הפעל נגישות

בניית אתרים